Διαστάσεις : Τυπικό Α4 21×29,7 cm

Βάρος Χαρτιού : 100 γραμμάρια (γραφής)

Εκτύπωση σε μία (1) όψη